กองกลางร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2562 15:43:01     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 63

กลุ่มข่าวสาร :

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงพุทธศาสนิกชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และเคลื่อนขบวนไปยังวัดดดอยแท่นพระผาหลวง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำถวาย และถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรคณะ/สำนัก ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สืบไป 

ข่าวล่าสุด