การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปรับปรุงข้อมูล : 28/8/2562 16:23:29     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 70

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

ข่าวล่าสุด