การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 17/6/2563 16:31:50     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 40

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด