พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2562 13:53:10     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 147

กลุ่มข่าวสาร :

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนต่อไป ในการขับเคลื่อนแม่โจ้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานภายใน และตัวแทนจากองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมเป็นพยานในการส่งมอบหน้าที่พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี 

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กว่า 8 ปี 9 เดือน ทั้งสิ้นสองวาระในการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการบริหาร “‘งาน เงิน คน” โดยสะท้อนให้เห็นผ่านความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสำคัญๆ มากมาย อาทิ งานเกษตรแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน, งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร, กาดแม่โจ้ 2477 กาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์, โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม และงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

ข่าวล่าสุด