กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3013  โทรสาร 0-5387-3015 0-53873036-7
อีเมล : saraban_mju@mju.ac.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ลัดดาวรรณ  บำรุงกาซจน์