กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนต่อไป ในการขับเคลื่อนแม่โจ้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานภายใน และตัวแทนจากองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมเป็นพยานในการส่งมอบหน้าที่พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี 

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กว่า 8 ปี 9 เดือน ทั้งสิ้นสองวาระในการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการบริหาร “‘งาน เงิน คน” โดยสะท้อนให้เห็นผ่านความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสำคัญๆ มากมาย อาทิ งานเกษตรแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน, งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร, กาดแม่โจ้ 2477 กาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์, โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม และงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2562 13:53:10     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 623

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เครื่องดำหัว โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมงานสภาพนักงาน กองกลาง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญ หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดขบวน จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (30 คะแนน)          - เครื่องดำหัว (ขมิ้นส้มป่อย, ข้าวตอกดอกไม้, น้ำอบ)                 10 คะแนน          - เครื่องสักการะ  (ต้นดอก, ต้นเทียน, ต้นผึ้ง, หมากสุ่ม, หมากเป็ง)  10 คะแนน          - เครื่องอุปโภคบริโภค                                                     10 คะแนนด้านการมีส่วนร่วมและความพร้อมเพรียงของหน่วยงาน (30 คะแนน)          - สัดส่วนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในขบวน                                    10 คะแนน          - การแสดงประกอบการเดินขบวนที่สอดคล้องกับงาน                   10 คะแนน          - ความพร้อมเพรียงของขบวน                                             10 คะแนนด้านความสวยงาม (20 คะแนน)          - การแต่งกายสอดคล้องกับหัวข้อและเทศกาล                           10 คะแนน          - การตกแต่งและความกลมกลืนของขบวนแห่                            10 คะแนนด้าน Green University(20 คะแนน)- ความสอดคล้องกับนโยบายGreen Universityของมหาวิทยาลัย    20 คะแนน
15 มีนาคม 2566     |      6869
voice of america ภาคภาษาไทย ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง , คณะศิลปศาสตร์ , คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมฉายภภาพยนตร์สารคดีและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Who’s My Dad?
เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน คุณรัตพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย VOICE OF AMERICA ประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ คุณปริชัย ศตะสุข เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ประจำกรุงเทพฯประเทศไทย U.S. Agency for Global Media จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดีและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Who's My Dad? เรื่องราวเส้นทางชีวิตในการตามหาพ่อของนักแสดงไทยเชื้อสายอเมริกัน มอริส เค ซึ่งหนังสารคดีเรื่องนี้ได้รับการฉายที่อเมริกาและอีก 45 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย รวมทั้งการหารือเรื่องขยายความร่วมมือและโอกาสด้านพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จากคณะศิลปศาสตร์และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
11 มีนาคม 2566     |      86
เสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย ประจำกรุงวอชิงตัน เยือนสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี , นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง , ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุ และบุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับคุณ รัตพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย วิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) และ ปริชัย ศตะสุข เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด U.S. Agency for Global Media ในโอกาสเข้าพบและหารือเรื่องการขยายความร่วมมือด้านกระจายเสียงของรายการที่ผลิตโดย VOICE OF AMERICA ภาคภาษาไทย และรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการ เทคนิค และเนื้อหารายการต่างๆในการที่ร่วมพัฒนาร่วมกันเพื่อผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 มีนาคม 2566     |      42