ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ปรับปรุงข้อมูล : 19/3/2563 11:45:23     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 38

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 งานประชุม พ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไมค์ และอุปกรณ์ในห้องประชุมที่อยู่ในความดูแลทุกห้อง (ห้องประชุมสารภี ห้องประชุมพวงแสด ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้องประชุมรวงผึ้ง) เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน  

ภาพ : นางสาวปริศนา  เก่งกาจ
ข่าว : นางลัดดาวรรณ  บำรุงกาญจน์

ข่าวล่าสุด