การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7/2563. วันจันทร์ที่ 27.เมษายน 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2563 12:17:28     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 48

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5. อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด