การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2563 14:26:17     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 55

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด