การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2563 16:34:12     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 39

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด