การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 17/6/2563 16:41:07     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด