การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 17/6/2563 16:21:01     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 28

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเสลา  ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด