การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 11/2563. วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2563 9:52:14     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 42

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีครั้งที่ 10/2563.  เมื่อวันจันทร์ที่ 22. มิถุนายน 2563. ตั้งแต่เวลา 11.00. น. เป็นต้นไป. ณ ห้องประขุมสารภี ชั้น 1. อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด