กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

        การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563. เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5. สำนักงานมหาวิทยาลัย  

        ในการนี้  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการเพืิ่อนช่วยเพื่อน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชน ตามรอยพระราชดำริ นั้น ในการนี้ อธิการบดี ได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้แก่คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 25/6/2563 11:19:51     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 387

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35