กองกลาง รับมอบนโยบายสำนักงานสีเขียว ม ช ป ก

ปรับปรุงข้อมูล : 25/6/2563 11:54:09     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 32

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายสำนักงานสีเขียว "ม ช ป ก" โดยส่งมอบนโยบายให้แต่ละกองทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ในการนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้รับมอบนโยบายและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ข่าวล่าสุด