กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2563 15:52:28     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 36

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลาง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ณ วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยให้ยังคงอยู่สืบไป

ภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ข่าว  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ข่าวล่าสุด