การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 13/1/2564 18:50:54     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด