กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ the united states agency for global media ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานแม่ของ Voice Of America ร่วมกันลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมี นายวีระยุทธ แสนสุข , นางสาวประภาพร ขุนนา เป็นตัวแทนสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณ Ningrum Spicer ผู้อำนวยการควบคุมการกระจายเสียง VOA ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คุณรัตพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทน US Agency for Global Media สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามข้อตกลงนั้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านสื่อรายการ ข่าว วิชาการด้านสื่อสารมวลชนให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2565 16:11:54     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 175

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35