กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ 2565 ตั้งแต่เวลา 9:30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารภีชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ คณะกรรมการ สนม. ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ของคุณพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง และถ่ายภาพรวมกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ปรับปรุงข้อมูล : 12/10/2565 16:27:25     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 194

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35