กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนากิจ) เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยในวันนี้ มีกิจกรรมก่อนการประชุม คือ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมนำเสนอและประกวดในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2565 11:21:59     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 151

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35