กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 1/2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และอำนาจ ตามข้อ 9 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2564  และพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และติดตามการดำเนินงานจัดทำประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/12/2565 12:34:33     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 213

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35