กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กองกลาง ได้จัดโครงการสานความสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร Merry Christmas และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ในนามผู้อำนวยการ (นางพัชรี คำรินทร์) ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และสร้างความสุขในกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณบุคลากรกองกลางที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จลุดล่วงด้วยดี ขอให้ทุกท่านมีความสุข และพบแต่เรื่องดี ๆ ตลอดปี 2566

ปรับปรุงข้อมูล : 5/1/2566 15:13:12     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 125

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35