กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จักการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้แบบออนไลน์ ครั้งที่  1/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 สนม. เวลา 13.30 น. เพื่อจัดทำระบบการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้แบบออนไลน์ ตามแนวทางที่สภาพนักงาน และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน กำหนด 

ปรับปรุงข้อมูล : 9/1/2566 15:57:10     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 136

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35