กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท แม่โจ้ ยูไนเต็ด จำกัด โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายณรงค์ สุวภาพ และ นายกฤษดา ภักดี กรรมการบริษัท แม่โจ้ ยูไนเต็ด จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ซึ่งคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือในด้านส่งเสริมพัฒนา และเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งขณะนี้ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด อยู่ในอันดับ 5 ของ ดิวิชั่น 3 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสมาชิกในทีมหลายคน โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันทีมให้ขึ้นสู่ดิวิชั่น 2 นอกจากนั้น การลงนามความร่วมมือยังรวมถึงด้านวิชาการ การฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเรียนรู้ด้านทักษะ วิธีการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป
ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2566 15:30:06     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 267

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยก่อนการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้   1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ   2. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567       - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสิรมวิชาการการเกษตร เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับสำนัก       - ประธานดีน ฟอรั่ม เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับคณะ        และผู้บริหารทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกัน 
12 มิถุนายน 2567     |      48
รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีต ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครบ 90 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567
8 มิถุนายน 2567     |      39