กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักพระราชวัง ประชุมการสำรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดมพันธุ์ไม้ สนามวังซ้าย และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง ได้ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการ ติดตามผู้บริหารในการตรวจพื้นที่ และบันทึกการประชุมเพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 18/11/2566 15:32:15     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 353

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35