กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

การประชุมคณะกรรมกาบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ (ลำดับที่ 23) จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 318 แห่ง
2. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์ จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 

และอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา  ชัยเวท  ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2567 17:19:31     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35