กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง และ U.S. Agency for Global Media: USAGM ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ the united states agency for global media ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานแม่ของ Voice Of America ร่วมกันลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมี นายวีระยุทธ แสนสุข , นางสาวประภาพร ขุนนา เป็นตัวแทนสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณ Ningrum Spicer ผู้อำนวยการควบคุมการกระจายเสียง VOA ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คุณรัตพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทน US Agency for Global Media สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามข้อตกลงนั้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านสื่อรายการ ข่าว วิชาการด้านสื่อสารมวลชนให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป
16 กันยายน 2565     |      183
ทั้งหมด 1 หน้า